• Красимир Герчев: Промените са несправедливи към Районен съд-Разлог и към хората

  • ОбС-Брезник с декларация срещу закриването на местната Темида, събират подписи на 3 места

  • Атанас Стоянов: Реформата ще засегне 60 000 души в Сандански, Струмяни и Кресна

Кметове от Югозапада въстанаха срещу закриването на съдилища. Градоначалниците на Разлог Красимир Герчев и на Сандански Атанас Стоянов, както и Общинският съвет в Брезник се обявиха срещу готвената реформа от Висшия съдебен съвет. С нея съдебната карта се прекроява и се предвижда 55 районни съдилища да станат териториални отделения. Припомняме, че по този повод адвокати от Разлог и Благоевград излязоха на мълчалив протест. Според тях промените може да затруднят работата им и да нарушат правата на гражданите.

Красимир Герчев

Кметът на Разлог инж. Красимир Герчев изпрати позиция до ВСС, в която се обявява против новата съдебна карта и против обявения Модел 4 за реформа на съдебната карта на България, която превръща Районния съд в Разлог в териториално отделение на Районния съд в Гоце Делчев.

“Категорично се обявявам против обявения Модел 4 на Висшия съдебен съвет за реформа на съдебната карта на България, която превръща Районния съд в Разлог в териториално отделение на Районния съд в Гоце Делчев.

Реформата предвижда в Районния съд в Разлог да останат подсъдни гражданските дела с цена на иска до 2000 лева, както и около половината от разглежданите там наказателни дела.

За хората на община Разлог и прилежащите общини това е промяна, която ги лишава от правото на достъп до правосъдие и ще ги затрудни значително. Тези промени са несправедливи към Районния съд-Разлог и към хората.

Подкрепям протестите на разложките адвокати срещу Модел 4 и сме готови на общи протестни действия в защита на институцията Районен съд-Разлог – със съдържание и дейност – в полза на правосъдната система на България и на хората от община Разлог”, се казва в позицията на градоначалника.

Атанас Стоянов

На извънредно заседание Общинският съвет в Брезник прие декларация срещу закриването на местния Районен съд, съобщи председателят на Общинския съвет Иван Тинков. Според съветниците евентуалното реализиране на подобно решение би нарушило правата на гражданите и би затруднило достъпа им до правораздаване.
Декларацията е изпратена до Висшия съдебен съвет. В града на три места е започнала подписка в подкрепа на декларацията. От сряда подписи ще се събират и в най-голямото село в общината  -Ноевци.
В Районния съд в Брезник работят двама съдии. От края на 2018 г. единият е командирован в Окръжен съд – Перник. През 2019 г. поради големия обем дела в Брезнишкия районен съд за по две седмици са били командировани съдии на ротационен принцип от Окръжен съд – Перник. “Модел 4 се базира на данните от 2020 г., която е пандемична и не показва реално дейността на съда”, защитиха се от институцията.

Кметът на Сандански Атанас Стоянов също внесе предложение до Общинския съвет в подкрепа на местния Районен съд. Заради планираните административно-териториални промени, засягащи статута на санданския съд, Стоянов внесе предложение до ОбС за свикване на извънредна сесия на местния парламент на 11 юни.

В Районния съд в Брезник работят двама съдии.

Мотивите са свързани с предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет на 15 юни, на което ще бъдат разглеждани промени в „съдебната карта“ на страната. Тези промени предвиждат Районен съд – Сандански да загуби своята самостоятелност и да стане „Териториално отделение“ към Районен съд – Петрич.

Районен съд – Сандански е първоинстанционен по административни, граждански и наказателни дела за три общини – Сандански, Струмяни и Кресна. Предлаганите промени в неговия статут са нецелесъобразни и немотивирани. Евентуалното им приемане пряко ще затрудни достъпа до правосъдие на близо 60 000 жители от трите общини.

“Предлаганите промени касаят и подсъдността на значителен брой съдебни дела, като голяма част от гражданските и наказателните дела вече да бъдат разглеждани не в районните, а в окръжните съдилища.

Изразявайки своята пълна подкрепа към Районен съд-Сандански и своето категорично несъгласие с така предлаганата съдебна реформа, предлагам на извънредно заседание ОбС да обсъди казуса и да излезе с ясна позиция в подкрепа на Районен съд”, заяви градоначалникът.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here