С мащабния ремонт община Сандански реши проблема с водоснабдяването в селото

1600 метра от довеждащия водопровод бе подменен в село Голешово, община Сандански.

С мащабния ремонт бе решен проблемът с водоснабдяването на населеното място. Старите етернитови тръби бяха компрометирани и запушени и досега възпрепятстваха нормалното водоподаване в селото, което след приключване на ремонтните дейности бе възстановено.

Извършването на цялостни и трайни ремонтни дейности е сред приоритетните инвестиционни намерения на община Сандански, не само в административния център – град Сандански, но и населените места в общината. Само преди месец приключи реконструкцията и ремонтът на най-дългата улица в село Склаве, където освен рехабилитация на улицата бе извършен и цялостен ремонт и подмяна и на водопроводната система.