Общинското дружество В и К започна работа за отстраняване на компрометиран и амортизиран етернитов водопровод в град Петрич.

Строителните дейности ще обхванат участъка от кръстовището между ул. „Княз Борис I“ и ул. „Кукуш“ до кръстовището между ул. „Княз Борис I“ и ул. „Отец Паисий“ (отбелязано на снимката с червено).

Ще бъдат поставени нови полиетиленови тръби. Предвижда се още монтирането на нов спирателен кран и един пожарен хидрант.

Ремонтът се случва след поредица аварии в посочения участък, довели до спиране на водоснабдяването за десетки домакинства. Веднага след приключването на дейностите по подмяна на тръбите ще бъде изкърпена асфалтовата настилка. Вътрешноградската водопроводна мрежа на Петрич е изграждана преди повече от 50 години. Поетапно се подменят основни водопроводи, за да се решават проблемите.