На 18 септември се навършват шест години откакто бе прерязана лентата на Регионалния център за управление на отпадъците. По този повод бяха представени новите машини, с които се оборудва депото. Регионалният център бе създаден по проект, спечелил финансиране по европейска програма. С днешна дата Самоков разполага с модерно депо, където не само се изхвърлят битовите отпадъци, но се и оползотворяват. Към днешна дата е постигнато 35% оползотворяване, което е един много добър показател. За сравнение през 2019 г. процента на сепарирания отпадък беше 10. Общината продава на търг суровината. Това е и едно от най-важните приоритети на центъра – да се оползотворява част от отпадъците. За да функционира по-добре депото се наложи да бъде дооборудвано с машини, чрез които да се обезпечи дейността. През тази седмица завърши изграждането на новото хале, в което ще се съхранява новата техника. Политиката за кандидатстване на Община Самоков за възстановяване на средствата от отчисленията по Закона за управление на отпадъците се оказа много ефективна. Благодарение на предприетите действия към момента Регионалния център за управление на отпадъците разполага трактор за челен товарач, оборудван още с кофа и вилици. Към трактора е закупено ремарке с еднорамков контейнеровоз с мултилифт система. Новите шест контейнера са с хидравлично отваряема врата. През тази година се закупиха телескопичен товарач, оборудван с кофа, хидравлично рамо, хидравлична клапа, щипка за квадратни бали и вилица и мини челен товарач с кофа и четка за тежки отпадъци. С тази техника значително се облекчава работата на центъра по обработка на отпадъците. Новозакупен е и вакуумен мобилен събирач за леки отпадъци. Той заедно с новите две мотометачни машини спомага за почистването на улиците в града и парковите пространства. Предишната година се закупи камион, с който могат да се извозват отпадъци. Дробилката пък позволява оползотворяването на зеления отпадък, който се компостира на депото и ще се обогатява почвата с него. Тази година към дробилката се закупи двувалов шредер за раздробяване на зелени и биоразградими отпадъци. Закупена е и нова преса за намаляване обема на сепарирания отпадък, както и сепарираща система, чрез която дейността ще се извършва по-бързо и в по-големи обеми. Регионалния център за управление на отпадъците осигурява заетост на 22 лица. С цел намаляване безразборното изхвърляне на отпадъци, към депото има изграден център, където гражданите могат да депонират едри отпадъци абсолютно безплатно. Подемника за контейнерите позволява извозването от регионалния център за граждани до клетката за сепариране и депониране.