Покриват „английски дворове“ на Житната чаршия в Самоков

Общинари и строители обсъдиха проекта за тротоари

Кметът на Самоков Владимир Георгиев ипредставители на фирмата-изпълнител дискутираха изпълнението на проекта за изграждане на тротоари по ул. „Житна чаршия”.

Проектът се финансира по Програма за морско дело и рибарство от Стратегията на МИРГ Самоков и предвижда изграждане на тротоари от двете страни на улицата, от кръстовището с ул. „Македония” до ул. „Граф Игнатиев”. По проект се предвижда изграждането на тротоарна настилка от унипавета, като целта е да се постигне визия, която да кореспондира с визията на старата градска чаршия.

На срещата присъстваха също главният архитект НадеждаКлинчева, директорът на дирекция ТСУ Красимира Костадинова и експерти от строителния отдел. Целта бе да се разреши проблема с т.нар „английски дворове”, които представляват подходи към мазетата на къщите, които са покрити с решетки и метални плоскости и заемат голяма част от тротоарното пространство. Експертите обсъдиха как да бъде разработен детайла, който ще се предостави на собствениците на „английски дворове”, за да не влияят на тротоарното пространство. Подготвят се писма с предписания за закриването им. По този начин ще се постигне много по-добър резултат при изпълнението на проекта, съобщиха от общинската администрация.