Васил Попов

Служителите на шефа Васил Попов са направили и замервания на шума

Полицейските служители съставиха актове до 500 лв. при акция на нощни заведения в Самоковско. Санкциите са за родители на непълнолетни, които са били хванати из кръчмите без придружители. Служителите на полицейския шеф Васил Попов провериха стотици заведения в Боровец и в Самоков. В тях е замерван и шумът, написани са предписания за спазване на обществения ред и наредбите, указващи до колко часа е разрешено да има по-висока музика. В хода на операцията от нощно заведение в Самоков са изведени 3 непълнолетни лица без придружители, като на родителите и на собствениците на заведенията са съставени актове. Законът предвижда глоба за родителите от 300 до 500 лева. При повторно нарушение глобата  е от 500 до 1000 лева. Собствениците на заведения могат да бъдат глобени с от 2000 до 5000 лева, както и глоби от 2000 до 4000 лева за продажба на алкохол на непълнолетни. Съставени са разпореждания и протоколи за предупреждение по Закона за МВР. Операцията е с цел осъществяване на контрол по спазване на разпоредбите на Закона за закрила на детето, Закона за здравето и нормативните документи, регламентиращи дейността на увеселителните заведения с нощен режим на работа.