• Палатово, Блатино, Крайни дол, Грамаде, Кременик, Тополница, Пиперево и Дяково са под границата от 350 души

 

Половината от селата в Дупнишка община наесен няма да провеждат преки избори за кмет заради малкия брой на населението. „Под границата от 350 души са Палатово, Блатино, Крайни дол, Грамаде, Кременик, Тополница, Пиперево и Дяково, т.е. там няма да се избира местен кмет. Баланово е на кантар, защото е около границата”, съобщиха от общинската администрация. В споменатите 8 от общо 16 села няма да могат да изберат кмет заради промените в Изборния кодекс, извършени през 2016 г. Изискването за провеждане на избори е в населеното място да има поне 350 души население, регистрирано по постоянен адрес. До 2016 г. прагът за пряк избор на селски кмет беше 150 души, в които се включваха не само хората с постоянен, но и тези с настоящ адрес. Заради това през октомври 2015 г. избори за кмет на кметства имаше в 12 села – Баланово, Блатино, Бистрица, Джерман, Дяково, Крайници, Палатово, Пиперево, Самораново, Тополница, Червен брег и Яхиново. На последните местни избори за селски управник не гласуваха жителите на Грамаде, Делян, Крайни дол и Кременик и там впоследствие бяха назначени кметски наместници.