Местни жители с увреждания и в риск ще получават помощ по проект, финансиран от държавата.

„На 16 март кметът на община Рила Георги Кабзималски сключи договор с Министерството на труда и социалната политика за реализация на проект „Патронажна грижа + в община Рила”. Проектът ще се изпълнява в периода 15.03.2021г. до 15.04.2022г. и е на обща стойност 143 948.62 лева. Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19”, съобщават от общината в планинското градче. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19”,  съобщават от общината в планинското градче.

Това е поредният социален проект, реализиран в Рила във връзка с пандемията от  коронавируса. Преди един месец бе сключен договор с Агенция за социално подпомагане за реализация на проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Рила”. Този проект ще се изпълнява до 24 април и е на обща стойност 31 274.10 лева. Главната му цел е намаляване на броя на живеещите в бедност в общината чрез осигуряване на хората, засегнати в най-висока степен от пандемията и последиците от нея.

Юлияна КОЛЧАКОВА