Вандали посегнаха на художественото осветление, монтирано в тревните площи при основната алея на квартал „Вароша“ в Благоевград. В резултат на злонамерените действия част от прожекторите са счупени, което възпрепятства нормалното функциониране на инсталацията.
Съоръженията, излъчващи цветни светлини, бяха монтирани само преди два месеца, с цел превръщане на старинния квартал в по-приветливо и предпочитано място от жители и гости на града за разходка и отдих. До този момент служители на ОП „Благоевград строй ремонт“ неколкократно поправят повредени прожектори, в резултат на приложена физическа сила върху тях.

Ежедневно в Община Благоевград се регистрират сигнали за различни вандалски прояви. Често те са извършвани на детски площадки и в паркове както в Централна градска част, така и в кварталите в града.
Остава въпросът: Пречи ли на някой подредената градска среда?
Община Благоевград напомня, че общинската собственост се поддържа със средства от бюджета, за който принос имат съвестните данъкоплатци, а видеонаблюдението в града няма свойство да предотвратява вандалски прояви, то може да помогне само за установяване на извършители. В момента се набелязват и нови невралгични точки, на които е необходимо да бъдат поставяне на камери.
Сигнали за забелязани нередности се приемат на денонощните дежурни телефонни линии към Община Благоевград 073/88 44 34 и 073/88 44 06.