Одобрен е Генералният план за организацията на движението в Самоков. Чрез плана се посочва цялостната организация и маршрути на движението в община Самоков. Съществен аспект в него е поставянето на т.нар „легнали полицаи”. Предвижда се те да бъдат поставени при всички училища и детски градини, чиито входове са на натоварени откъм автомобили улици, както и на невралгични участъци, където се развива висока скорост. Определят се и улиците с еднопосочно движение, като освен съществуващите се препоръчва да се направят еднопосочни и улиците там, където има възможност.

В същото време от общината съобщиха, че започва изграждането на осветление на натоварените пешеходни пътеки. С цел осигуряване на безопасността на пешеходците в тъмната част на денонощието община Самоков възложи на звеното по ремонт и поддръжка на уличното осветление монтиране на осветителни тела. Вече е монтирано осветлението на пешеходната пътека при училище „Станислав Доспевски”. Осветяват се още три пътеки. По новия Генерален план за организацията на движението в Самоков там се предвижда изграждане на светофарна уредба.