По 40 ст. за кв. м ще е наемът за социалните жилища в Перник, строят ги за 1 829 542 лв.

09-06-03-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0

Наемната цена на социалните жилища в Перник ще бъде 0,40 лв. за един квадратен метър, докато наемът на общинските жилища по общия ред е 0,60 лв. за един квадратен метър. Цената е формирана след обстоен финансов анализ, който община Перник възложи на външен изпълнител. Това сана ясно на публично обсъждане на Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „социални жилища“. На обсъждането присъстваха Марияна Асенова -началник на отдел ”Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности” в община Перник, Иво Савов – председател на Общинския съвет, Анита Сарафска, главен експерт в общината, и други специалисти от община Перник. За съжаление и към това обсъждане не беше проявен никакъв интерес от страна на обществеността на Перник.

„Тези социално слаби групи от населението получават и социални помощи, така че те ще могат да си плащат този наем.  След като бъде прието изменението от Общинския съвет, предполагам, че до края на януари ще стане това, ще имаме готовност да депозираме нашето предложение пред управляващия орган. След това вече ще може да стартира и реализирането на този проект”, поясни Марияна Асенова. Тя допълни, че проектът е на стойност 1 829 542 лева. Той има 5-годишен срок на устойчивост, като има вероятност тя да бъде удължена от управляващия орган до 10 години. Това означава, че в този период община Перник няма да може да продава тези жилища на техните наематели, независимо от това, че те отговарят на условията за придобиване на такова жилище.