В самоковското село вече има монтиран стрийт фитнес

Градинка с кътове за отдих ще бъде направена в село Марица. Благоустройствените дейности се финансират от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по проект, който кметство Марица спечели. Проектите към ПУДООС включват дребномащабни мeрки на стойност до 10 хил. лв., като основно се изразяват в направа на детски площадки и благоустрояване на градинки. Този проект предвижда да се направи цветна леха с алпинеум, а около нея да се монтират пейки, кошчета за отпадъци и да се постави парково осветление. Така градинката ще придобие по-приветлив и функционален вид. Там вече има монтиран стрийт фитнес.

Зам. кметът Дончо Зашев, общинският съветник Радослав Христов и кметът на Марица Атанас Йорданов обсъдиха и други благоустройствени дейности, които могат да бъдат реализирани в центъра на селото.
През тази година ще бъде реализиран още един благоустройствен проект в с. Марица, чрез който ще се ремонтира площадното пространство. Проектът се финансира от ПМДР, чрез Стратегията на МИРГ – Самоков.