С кръгово кръстовище ще бъде регулирано движението при тържището за плодове и зеленчуци край Кърналово, съобщиха от община Петрич.

Предложението за кръгово кръстовище е от 2016 г., направено на заседание през месец август на Общинската комисия по безопасност на движението, от зам.-кмета Минка Салагьорова и главния инженер Николай Попов. Вписано в протокола, който е съгласуван с Агенция „Пътна инфраструктура“ на следващ етап.

След изпращането на документа са проведени редица срещи с представители на Агенцията. Междувременно бяха предприети други дейности по обезопасяване на кръстовището край тържището на с. Кърналово – нова маркировка, ново осветление на самото кръстовище и на отсечката, която свързва всички села в подножието на Огражден със земеделските обекти. През миналата година беше дадено съгласие за проект на идейна фаза за изграждане на кръгово кръстовище. През същата година усилията на местната власт в Петрич са подкрепени и с подписка от жители на съседните села.

„Вариантът за кръгово кръстовище цели по–висока пропускливост и по-добра организация на движението, тъй като в съседство на кръстовището има много работещи обекти, а и нови инвестиционни намерения в т. ч. модернизация и изграждане на нова Газова компресорна станция „Петрич“, посочи кметът Димитър Бръчков. Това допълнително ще утежни автомобилния трафик.

Новото кръгово кръстовище ще бъде с радиус 16 м., ще бъде осветено и с видеонаблюдение. Същото кръстовище води и към археологически обект „Античен град Хераклея Синтика“, който е акцент в развитието на туризма, пътят до него вече е изцяло ремонтиран. До завършването на новото кръгово кръстовище ще има обходни маршрути, предимство за тежкотоварните камиони е напълно завършеният път Старчево – Първомай, който може да се използва към ГКПП „Златарево“. „Работи се комплексно и с ясна визия“, посочи кметът Димитър Бръчков. Градоначалникът изрази благодарност към ръководството на Областно пътно управление за постигнатия диалог по този проблем.