Започна изпълнението на Капиталовата програма на община Ихтиман за 2021 година. Работата по изпълнението на програмата стартира в две направления. Това са цялостно асфалтиране и възстановяване на уличните платна и тротоарите – там, където беше подменена водопроводната мрежа в града. От 4 март се работи по ул. „Пенчо Славейков” (между ул. „Станоя Балабанов” и Централен площад) и ул. „Тупик” в централна градска част. Поетапно ще бъдат възстановени и останалите улици, като жителите на града ще бъдат своевременно уведомявани за затворените участъци за преминаване на МПС.

Следващото направление е текущ ремонт (изкърпване на дупки) по общински пътища и улична мрежа на територията на общината.

Началото е дадено с общински път „град Ихтиман – мотел Ихтиман”, общински път „град Ихтиман – село Стамболово” и общински път „Форнети – жп гара – база Лукойл”. След това, поетапно, ще бъде извършен текущ ремонт и в други участъци, обясниха от общината.