Местни жители: На ул. „Пейо Яворов“ нито една къща не е посетена

Преброители и контрольори в Банско изразяват опасения за нормалното приключване на кампанията по преброяване. Дори и удължаването на срока за обход на къщи и жилищни сгради се оказа недостатъчно за преброителите в община Банско. Много граждани пък споделят, че никой не ги е потърсил да ги преброи, въпреки че те са били активната страна и са правили опити за връзка с преброителите, като дори давали и телефоните си за връзка, за да продиктуват своите данни. Особено фрапиращ е случаят с жителите на ул. „Пейо Яворов“, където нито една къща на улицата не е посетена от преброител.
Като една от причините се сочи недостатъчният брой преброители за гр. Банско. До ситуацията се стигнало, след като още в началото на кампанията мнозина от одобрените се отказали, което наложило преразпределяне на участъците и увеличаване обема на работа за останалите в кампанията. Като особено голям проблем те посочват големия брой жилища в апартаментните комплекси, до които нямат достъп – и няма как и откъде да получат достоверна информация. Практически огромен брой от десетките хиляди жилища в Банско ще останат непреброени, още повече че за преброителите не е ясно кои от тях са категоризирани като места за настаняване и кои се ползват за ваканционни имоти, споделят притесненията си преброителите.
Както и в страната, в община Банско процентът на преброилите се чрез интернет е значително по-нисък от очакваното. Жители на града твърдят, че дори и след проблемните първи дни за електронното преброяване пак е било трудно и даже невъзможно да го направят. Като примери дават, че системата не ги разпознавала по ЕГН, не приемала кодовете за професии или въобще не намирали кодове за своята професия и много други пречки. Затова повечето хора решили да изчакат посещение в домовете си от преброители. Заради страха си от глоба 160 лв., въпреки че нямат вина, мнозина са проявили активност да си набавят карти и сами да се преброят на хартиен носител.
Община Банско е разделена на 37 преброителни участъка, чиито граници са определени при предварителния обход, когато са номерирани обектите, подлежащи на преброяване на жилищния фонд.