К. Грозданова, В Механджийски, И.Карадачки и А. Веселинова се борят за директорски постове на училища в Кюстендилско

Каролина Грозданова е допусната до участие в конкурса за директор на Спортното училище „Васил Левски“ в Кюстендил, съобщават от РУО-Кюстендил. За директорския пост в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ в областния град ще се борят Венцислав Механджийски и Ивайло Карадачки. Одобреният кандидат за директор на Началното училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Раждавица е Антоанета Веселинова.
В инспектората все още са в неведение за това дали конкурсните процедури ще продължат. „Все още чакаме указанията на Министерството на образованието и науката за провеждането на конкурсите за директори. Обявили сме списъка с допуснатите кандидати, но след спирането на действието на Наредба 16 без тези указания не можем да продължим”, каза началникът на РУО Мая Стойчева.
Както писахме, Върховният административен съд (ВАС) спря действието на Наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, съобщиха от съда.
Мярката е предприета до приключване на съдебен спор по жалба на директора на СУ „Д-р Петър Барон“ в Пазарджик, в качеството й на участник в конкурс.
Целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на лицата, подали жалба или протест, какъвто е случаят с директора на пазарджишкото училище.
Както писахме, заради решението на ВАС в област Кюстендил засега са спрени конкурсите за директори на още три учебни заведения. Това са Основно училище „Св. Климент Охридски“, Профилирана гимназия „Христо Ботев“ и Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ в Дупница.
Припомняме още, че в четири от училищата в областта има незаети пет учителски места. Месец преди началото на учебната година преподаватели търсят три учебни заведения в община Дупница и школото в Бобошево. В дупнишкото СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” все още са вакантни позициите за учител по математика и информационни технологии в гимназиален етап и учител по испански език в гимназиален етап, като крайният срок за подаване на документи е 30 август. В ОУ „Христо Ботев” – Самораново, търсят учител по български език и литература и срокът за подаване на документи е до 5 септември. В ОУ „Христо Ботев” в Крайници се нуждаят от учител по математика в прогимназиален етап, като кандидатите могат да внасят документи до 31 август. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Бобошево търси учител по общообразователен учебен предмет биология/химия/география/музика в прогимназиален етап (V – VII клас) и срокът за подаване на документи е до 14 септември. В ПГСС „Св. Кл. Охридски” в Кюстендил има вакантно място за главен счетоводител (по заместване), като срокът за подаване на документи е до 22 август. Всички места са по заместване.