Костадин Костадинов
  • Квотите за ползване на вода от яз. „Дяково” трябва да се променят

  •  „Напоителни системи” въведоха безумна такса от 5 000 лв. за присъединяване на фирми към мрежата

 

Живеещи в селата Палатово, Баланово и Яхиново продължават да страдат заради липсата или лошото качеството на водата. За това алармира председателят на Общинския съвет (ОбС) в Дупница Костадин Костадинов на пресконференция, на която за пореден път коментира проблемите, свързани с водоснабдяването от яз. „Дяково”. Шефът на ОбС отново упрекна министъра на околната среда и водите Емил Димитров – Ревизоро за кризата и призова народните представители от Кюстендилски регион – Кирил Калфин и Радослава Чеканска  от ГЕРБ, и Валери Жаблянов, и Иван Ибришимов от БСП, за помощ.  Стана ясно, че вода в момента в Палатово и горните части на Яхиново няма, а в Баланово  е мръсна.  „Силно съм обезпокоен от това, което се случи. Последната криза около язовир „Дяково” наруши страшно много водоснабдяването на селата Баланово и Палатово. Към момента отново продължаваме да имаме сериозни затруднения с водоснабдяването на село Палатово. Ще припомня, че водата за с. Палатово се доставя от пречиствателната станция на ТЕЦ „Бобов дол”, като това, което се отпусна от министъра на околната среда и водите – 3 000 куб. м на месец, втори месец не се изпълнява. Нашите измервателни уреди в Палатово показват, че ползваме около 1 000 -1 100 кубика, и неслучайно постоянно получаваме оплаквания от жителите на селото заради липсата на вода. В Баланово положението е още по-драматично. Водата е страшно замърсена, доказано от ХЕИ многократно вече, и тя е негодна не само за пиене, но дори и за миене”, заяви Костадинов. Той посочи, че местната управа е извършила необходимото и в резултат държавата е отпуснала 42 000 лв. за разработвания в момента проект за водоснабдяване на Палатово и Баланово, но общината не може да реши казуси, които са в правомощията на други институции.

„Искам да се обърна към местните депутати. Въпросът се свежда до министерства, различни общини, до различни дружества, които не са в юрисдикцията на община Дупница. Ние не можем да влияем нито на „Напоителни системи”, нито на „Басейнова дирекция”, нито на министерството. Хората обективно отправят критиките си към общинското ръководство и ние се борим, но това са неща над нашите възможности. И аз призовавам и четиримата депутати от община Дупница да намерят време, да се запознаят с проблема и да помогнат за неговото разрешаване, които ние не можем.

Отделно от това имаме затруднения във всички останали села. Знаете, че имаме изготвени планове за водоснабдяване на 4 големи села, но заради кризата все още не е осигурено финансиране. Пристигнаха първите средства за село Бистрица, но за Самораново, Яхиново и Крайници все още няма нищо и аз отново призовавам депутатите – с питане ли, не знам с какви методи – кафе ли да пият с министъра, какво да правят, но, ако могат, да се постараят да помогнат”, коментира Костадинов.

Председателят подчерта, че горните части на Яхиново, захранвани от „Напоителни системи” от години, са без вода заради липсата на водомери, за което населението няма вина.

„Все още в Яхиново вода няма, защото хората нямат измервателни уреди. А нямат, защото досега никой не ги е накарал, те досега са си плащали един път годишно на база. „Напоителни системи” искат да се сложат контролни измервателни уреди. Правилно, но пуснете водата, дайте някакъв срок на хората. Безумно е да държим хората без вода. Те поставят водомери, но това не може да стане изведнъж”, обясни Костадин Костадинов. И допълни: „Нещата с водоснабдяването – очевидно особено сега, откакто е министър Емил Димитров – се променят драстично. На всяко населено място се поставя квота – колко вода може да се употребява. Около 40 куб. м е на жител на месец. Ако досега в Червен брег сме ползвали 2 000 или 3 000 кубика, сега те ще паднат на 1 500. Искам жителите да разберат това, защото в близко бъдеще очаквам значителни проблеми в тази насока. Въпросът с поливането на градините, тревата, дворните места в селата ще бъде все по-голям бич и все по-голям бич. Призовах „Напоителни системи” да влязат в селата, както в Големо село и в др. села и в нашата община имат мрежа, дали не е възможно това да се случи и в останалите населени места. След като ни се определя квота, колко вода можем да ползваме? Един ден ще се стигне до тази квота и ние ще останем без вода”.

Според Костадинов ограничението водата от язовира да се пусне, когато обемът стигне 17, 5 млн. куб. м, е необосновано. Председателят настоява квотата на ВЕЦ „Яхиново” да се вдигне и да им се дава вода, когато водата в „Дяково” стигне 25 млн. кубика.

„Само една седмица след като пуснаха водата в яз. „Дяково”, пуснаха ВЕЦ „Яхиново”. И сега ТЕЦ „Бобов дол” не взима вода от язовира, защото си припомпва водата, която изтича през ВЕЦ „Яхиново” в Джерман. Е защо трябваше 6-8 месеца хората да са без вода?! Язовирът в момента прелива! Защо стояхме без вода?! Защо беше това безумие?! Сега я изпускат в канала! Какъв бизнес можеш да развиваш, когато 6 месеца нямаш вода?! И как можеш да живееш 6 месеца без вода, както живяха в Дяково две махали, в Яхиново, частично Палатово!…

Министър Димитров каза, че няма да се пуска вода, ако язовирът е запълнен под половината от обема си – под 17, 5 млн. Това е страшната цифра. В крайна сметка какво ще стане?! При над 20 млн. кубика ВЕЦ-ът ще изпусне водата, при 17, 5 млн. министърът ще спре водоподаването от язовира. Защото остават 2, 5 млн. куб. м. Само Дупница потребява 3 млн., 6 млн. потребява ТЕЦ-ът. ВЕЦ -ът като изпусне водата до 20 млн. ще ни останат един – два месеца, в които да потребяваме вода. После пак ли ще я спрат?! Конкретният ми въпрос, понеже аз казах, че на една маса с този човек – Емил Димитров, няма да седна, защото и в политиката трябва да има минимална чест и достойнство, нека тия, които седят с него, да го попитат в сила ли е тази квота от 17, 5 млн.?! И възможно ли е да се промени квотата за ВЕЦ „Яхиново”? Кое е по-правилно – да се увеличи квотата на ВЕЦ-а, или да се намали квотата за язовира? При засушаването наесен какво ще се случи?… Кой измисли тази квота? Откъде се появи тази квота – 17, 5 млн. куб. м? Това са жизнено определящи за нашия град въпроси. Как да развиваме икономиката на града?”, заяви председателят на ОбС.

Шефът на местния парламент е против нововъведената висока такса за присъединяване на фирми към водопреносната мрежа на „Напоителни системи”.

„Има и друго което  е много важно, аз бях стреснат, когато го научих. Неотдавна Управителният съвет на „Напоителни системи” е въвел такса за присъединяване за неземеделски ползватели в размер на 5 000 лв. Т. е. ако искате да ползвате вода от яз. „Дяково” и сте автокъща, фирма, предприятие или завод, трябва да платите за включване 5 000 лв. Призовавам депутатите да се намесят. Според мен това е някакво безумие и ако не се промени, обуславя невъзможност ние да развиваме промишлеността в този град”, категоричен е Костадинов.

По думите му заради тези такси в зоните на автокъщите и Самоковско шосе пропадат проекти.  „Ние към момента имаме няколко обекта, които се разработват в района на автокъщите. Имаме инвестиционни намерения на различни нива – някои пред строителство, други в задание. Същевременно имаме няколко инвеститора, които разработват проекти в зоната на Самоковско шосе. Изведнъж се оказва, че ние не можем да ги водоснабдим по простата причина, че тази такса е безумна и инвеститорите отказват да правят каквото и да било”, коментира шефът на местния парламент.

Костадинов заяви още: „Неясно защо в зоната около автокъщите и зоната около Самоковско шосе хората няма откъде да вземат  ток. В двора на „Пътни строежи” има два трафопоста. И двата са собственост на „Пътни строежи” или на новия собственик, купувача им. Защо ЧЕЗ не изкупи тези трафопостове и да може да подава ток на инвеститорите, които почват да строят в този район?”

Юлияна КОЛЧАКОВА