Костадин Костадинов

Съветниците ще решават за регулацията на квартал „Гиздова махала” и създаването на Фонд за местни инициативи

„Предложеният от кмета на община Дупница бюджет е добре балансиран, свързан е с провеждане на важни за хората политики и решаване на реални проблеми”, това коментира председателят на Общински съвет-Дупница Костадин Костадинов.

Според него бюджетът предвижда солиден ресурс за подобряване на пътната инфраструктура, което би довело и до промяна на облика на Дупница. По този начин ще се даде възможност за ремонт на двойно повече улици, отколкото през миналата година, сподели Костадинов. Председателят на Общинския съвет акцентира и върху специалното място, което са намерили нуждите на малките населени места чрез заложените средства за капиталови разходи. „От години кметовете на малки населени места искат да разполагат с повече средства, за да реализират инфраструктурни проекти на територията на отделните села. Сега най-после това може да се осъществи на практика”, коментира председателят на ОбС-Дупница.

Една от важните докладни в предстоящата сесия е свързаната с  регулацията на квартал „Гиздова махала”. Предложението е част от основните политики на СДС, заяви Костадинов. „Тази регулация би дала възможност махалата да придобие статут на квартал, което ще позволи на живеещите там да имат адресна регистрация, да ползват по-добра инфраструктура и съответно да заплащат местни данъци и такси. Такава регулация вече бе направена на кв. „Каваклия” и резултатът беше положителен”, отчете председателят на местния парламент.

Като „особено скъпа” за него Костадинов определи докладната, която внася във връзка със създаването на Фонд за местни инициативи. „Това е практика, която вече се прилага в други общини и има положителен ефект върху местните общности. Идеята е свързана с формирането на отделно перо в бюджета на общината, от което ще се финансират важни за гражданите инициативи. Всяка година Общинският съвет ще определя кои са годишните приоритети и в съответствие с тях юридическите лица с нестопанска цел ще могат да кандидатстват със свои проекти. Ще се подкрепят както предложения със 100% финансиране от бюджета на фонда, така и такива със съфинансиране от собствени средства. Всички проекти ще бъдат разглеждани и класирани. Това е добър механизъм за решаване на реални проблеми и задоволяване потребности на гражданите, като инициативата ще идва от техните обединения – организации на етажната собственост, културни организации и други, чиято дейност е свързана с подобряване условията на живот и работа в община Дупница”, разясни още К. Костадинов.

Като „лошата новина в бюджета” той определи по-високата план-сметка за сметосъбиране, която надхвърля сумата от 3 млн. и 900 хил. лв. Според него обаче това завишаване е закономерно, защото проблемът с липсата на депо е неглижиран и политизиран във времето от част от общинските съветници. Той припомни, че общината започна неговото изграждане, спечели и проект за сепарираща и компостираща инсталация, но след протестите и предприетите действия срещу депото тази дейност бе спряна.

„Прилагането на Закона за управление на отпадъците, в съответствие и с европейските директиви, води до увеличаване на план-сметката, свързана със събирането, превозването и обработката на отпадъците. Освен това извозването на боклука до град София, след това до Костинброд и заплащането за обработката в намиращото се там депо струват над 900 хиляди. А в проекта за изграждане на депо бе посочено, че приходите за общината биха били 900 хиляди лева. Вместо да вземем тези пари – ние ги даваме”, подчерта Кастадинов.

Част от  докладните за предстоящата сесия касаят още разпореждане с общинско имущество. На предстоящата сесия ще бъде направен отчет за работата на местния парламент в Дупница. Отчет за работата на общинската администрация ще направи и кметът на общината инж. Методи Чимев.

Като председател на ОбС К. Костадинов оценява работата на Общинския съвет като добра. Доволен е и от работата на всички общински съветници. Само две от взетите решения са върнати за повторно разглеждане.