До 1 януари 2027 г. всички подобни средства трябва да бъдат с възможност за дистанционно отчитане.

Топломерите и водомерите в жилищните сгради трябва да бъдат преустроени така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или да бъдат заменени със средства с дистанционно отчитане. Крайният срок за подмяната им е 1 януари 2027 г.

Това решиха депутатите в четвъртък с поправки в Закона за енергетиката, направени чрез проект за промени в Закона за енергийната ефективност. Предложението дойде от правителството. С вчерашното гласуване текстовете бяха окончателно одобрени на второ четене.

Също така парламентът прие, че оттук нататък, когато се монтират нови топломери и водомери, те задължително следва да бъдат с дистанционно отчитане.

По законопроекта нямаше дебати. След обсъждането му в парламентарната енергийна комисия преди седмица министърът на енергетиката Теметужка Петкова го защити така: „Всичко това се прави в интерес на потребителите, защото на базата на тези уреди, които отчитат дистанционно, всеки един потребител ще може да плаща ежемесечно стойността на това количество енергия или вода, което реално е потребил.“