Изградихме сдружение за пример, превенцията с бракониерството ни е задача №1, посочи Бонев

Д-р Крум Бонев бе преизбран за председател на Ловно-рибарското дружество в Дупница, което ще продължи да ръководи и през следващите 4 години. Известният специалист по вътрешни болести и медицински управител на общинската болница в Дупница получи доверието на 61 от присъстващите на общото събрание ловци, на което само един гласува „против”.

„Трогнат съм от доверието и единодушния избор. В годините успяхме да изградим едно сдружение за пример, което е на едно от първите места в националния съюз. Имаме достатъчно сили да продължим нашата дейност. Така както ловът не е спирал никога, както ловът продължава”, обърна се към колегите си Крум Бонев. В отчета си за изминалия 4-годишен мандат председателят посочи като основно задължение на сдружението възпитанието на ловците и най-вече на младите от тях в любов към флората и фауната и нейното опазване. Подчерта, че областта на ловното стопанство основната задача е увеличаване на дивечовото богатство.

В тази връзка през изтеклия период са разселени 2190 яребици, 600 полудиви патици и 4 диви заека. Усилията трябва да се насочат не само към изкуствено разселване на дивеч, но и към запазване на сегашните запаси и увеличаване на хранителната база чрез засяване на дивечови ниви, създаване на солища, калища и подхранване с концентриран фураж, каза д-р Бонев. Председателят посочи като задача №1 превенцията с бракониерите, някои от които определи като убийци по душа. Подчерта, че бракониерството намалява и че борбата с бракониерите ще се засилва. Неприятна тенденция са пожарите в ловностопанските райони, нанасящи непоправими щети на дивеча, изнесено бе в доклада. Стана ясно още, че щети продължават да нанасят и фирмите, добиващи дървесина в ловностопанските райони. Във връзка с това, че те разрушават пътищата, от сдружението смятат да проведат срещи и да търсят съдействие от общинските ръководства, горските стопанства, земеделските служби, МВР.

Дружеството в Дупница разполага с 91 951 хектара площ на територията на 6 общини – Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево, Рила и Кочериново. Ловците са организирани в 23 ловни дружинки, като общата им численост е 1453-ма души, 8 от които жени. В годините бройката на ловджиите се запазва, информираха от сдружението.

На събранието присъства главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков. Той обърна вниманието към предизвикателствата пред ловците. Това е засилващият се натиск на екоорганизациите против лова въобще и в частност към лова на определени видове, срещу който ловците се противопоставят.

Юлияна КОЛЧАКОВА