Преподавател от Разложката професионална гимназия “Никола Стойчев” постигна голям успех. Проектът “Храна върху платно”, който е написан и координиран от Елена Саянова, е номиниран за Европейска награда за иновативно обучение – European Innovative Teaching Award.

Наградата има за цел да покаже изключителни преподавателски практики, прилагани в рамките на Програма „Еразъм+“, и да отдаде признателност на учителите и техните училища, които имат голям принос за развитието на учителската професия.

Г-жа Саянова поздрави колегите си от РПГ и партньорите си от Франция, Турция, Хърватия, Италия, Полша и Португалия за великолепно свършената работа.