Общинският съвет определи фирма “Никми” за спечелила процедурата по приватизация на имота.
  • Вергил Кацов скандализира: Николай Ганчев отстранявал ли е нередности в офертата по време на процедурата

  • Кметът Методи Чимев: Защо не прекратихте процедурата, като имахте съмнения, че нещата не са коректни?

 

Фирмата на Николай Ганчев “Никми” ООД е спечелила приватизационната процедура по продажба на имота и сградите на бившата бензиностанция „Брадърс”, автомивка и кафене в Дупница, реши Общинският съвет в града на първото си работно заседание за мандата. Докладната записка на председателя Костадин Костадинов скара опозицията и управляващите.

Вергил Кацов

Стигна се до скандал. Свидетели на споровете станаха и Николай Ганчев, и Георги Георгиев – бивш журналист в местно радио, който представляваше “Плам и синове” ЕООД – другата фирма, участвала в процедурата, със собственик автоинструктора Пламен Иванов. Преди години Иванов купи намиращите се в съседство на бензиностанция „Брадърс” сгради на фалиралата лимонадена фабрика и ги преустрои в учебен център и автосервиз.

Станислав Павлов

Кутията на Пандора отвори Вергил Кацов от „Народен съюз” с питане и изказване във връзка с писмо на класирания на второ място участник в конкурса. Съветникът обясни, че класираният като втори Пламен Иванов е изпратил писмо до общинските съветници. В него визирал, че конкурсът е проведен по време на предизборната кампания и пита дали това не е повлияло на резултата.

Вергил Кацов зададе въпрос дали по време на провеждането на процедурата е била дадена възможност на Николай Ганчев да отстранява нередности в офертата. „Дължим на нашите съграждани да отговорим какви нередности са открити, тези нередности къде са открити – дали в плика с офертата, или в документацията, която съпровожда този плик? Защото ако е в плика със самата оферта, това вече не са нередности, а те влияят пряко”, каза Кацов. Според него е нарушена Наредбата за търговете и конкурсите. „В ал. 5, чл. 35 от наредбата се казва, че не се допуска отстраняване на наредности, които водят до промяна на съдържащи се параметри, т.е. до промяна в класирането. Не съм против в касата на община Дупница да влязат 160 000 лева, но смятам, че от самото начало ние трябва да знаем какво искаме. Искаме 160 000, 200 000, 100 000 или искаме да запазим предназначението и придавайки важност на това за какво ще бъде използван този обект, колко ще бъдат работните места, каква ще бъде инвестицията и какво запазваме – бензиностанция, която е полузаконна и не функционира от години, кафе, срещу което има множество оплаквания от съседите, или автомивка, от която водата тече свободно по пътя надолу. Ако наистина сме загрижени за това какви постъпления ще има в община Дупница, провеждането на търг с явно наддаване е това, което би донесло максимална висока сигурност в бюджета на общината. И да се върна на въпроса – къде са открити нередностите – в плика или след това. Ако са открити след отварянато на пликовете, влияят пряко върху избора на участника”, допълни Вергил Кацов. Той зададе и въпроса какво точно е променено в офертата на Ганчев.

„Заложихме на приватизация поради невъзможността имотът да се продаде с търг. Комисията беше избрана от Общинския съвет, със знакови представители на Общинския съвет. Протоколът е подписан единодушно от петимата членове”, включи се Костадин Костадинов. Разяснения направи и Йордан Йорданов – председателят на комисията, провела конкурса. Той обясни, че в комисията са били още общинските съветници Асен Пилев (ГЕРБ), Йонко Гергов (Партия на зелените), Станислав Павлов (БСП), присъстващи в залата, и Георги Райнов (БДЦ), който вече не е в местния парламент. „Комисията се е съобразила с изискванията на закона и сме работили изключително коректно и точно. Работили сме в интерес на община Дупница. Всички ще забележите, че има разлика в ценовите оферти – от 155 777 лв. за първия и 95 938 лв. за втория кандидат, това са близо 60 000 лв. Допълнителни обяснения няма да даваме, защото сме подписали декларация, според която нямаме право да изнасяме информация. Една скоба отварям само – забележките не са в ценовата оферта, а в другите критерии. Преценете и гласувайте по съвест”, заяви Йорданов.

Станислав Павлов разказа за начина, по който е протекла процедурата. Той подчерта, че конкурсната документация е била отворена пред всички, включително и пред двамата участници и още тогава се е видяла голямата разлика в цената. „Още тогава може би всички помислихме, че това ще предопредели изхода от конкурса. Обаче конкурсът е по Закона за приватизация. Тежестта на цената в този случай е 50%, докато при останалите търгове – 70%. Така че като почнахме да сравняваме по останалите показатели в офертите на двамата кандидати, се оказа, че сметките може да бъдат други.

Пламен Соколов

Всеки един от членовете направи собствен оценъчен протокол и тези оценъчни протоколи после ги сумирахме със средноаритметично по всички показатели и се получи, че имаме резултат още на първото събиране”, е част от казаното от съветника. Малко по-късно Павлов обяви, че волно или неволно е бил подведен от юриста в комисията Йонко Гергов и така е гласувал положително за “Никми”. „Твърдя, че членовете на комисията сме били подведени от юристите”, каза Станислав Павлов.

Йонко Гергов на свой ред обясни, че наистина е извършена корекция от “Никми”. Посочи обаче, че това се е наложило, тъй като в офертата в графата за осигуряване на работни места в една от точките е било посочено, че те ще бъдат минимум 10, а в друга – минимум 5. Заради това от комисията настояли участникът да уточни и коригира тази нередност.

Асен Пилев

Арх. Асен Пилев бе категоричен, че комисията не е сгрешила при избора на кандидат. Аргументите му бяха: „В конкурсната програма бяха обявени 4 критерия. Единият критерий беше цената, другият – следприватизационната сума, която ще се вложи, работните места и запазването на предназначението. Отварям скоба и искам да кажа на всички, които мислят, че запазване на предназначението означава запазване на дейността като бензиностанция, автомивка и т.н. е погрешно. Запазване на предназначението значи да не се променя предназначението на парцела, т.е. да се използва за такива цели. Какво ще бъде конкретното предназначение, вече е работа на този, който ще спечели конкурса. 50 пункта бяха определени за цената и по 20 пункта за следприватизационни средства, работни места и запазване предназначението. Как оцених аз нещата? Естествено, че първият показател „Цена” беше безспорен. Единият от кандидатите даваше 62 000 лв. повече. За него поставих 50 пункта, следващият кандидат обаче, с всичките други пунктове печелеше. Т.е. първият кандидат получи всичките 50% за следприватизационни средства, за работни места и запазване предназначението. В крайна сметка се получи едно абсолютно математическо равенство – 50 на 50. Още нещо – комисията в разговор стигна до извода, че и двата участника, независимо от това кой ще спечели, ще направи обектите така, както трябва. Т.е. и двамата са професионалисти, и двамата имат сериозни намерения и по този показател нещата се изравняваха. Е, при тая абсолютно равна патова ситуация кой критерий и кой участник ще надделее. В интерес на общината в този момент за мен бяха парите и затова класирах и продължавам да стоя зад подписа си. Затова казвам, че това е решението. В процеса на работата при мен не е идвал нито един представител на съответната фирма, не ми е оказвано влияние и съм с чиста съвест”, посочи Пилев.

Отново се включи Станислав Павлов, който скандализира присъстващите с твърдение, че заместник-кметът Олга Китанова е привиквала хората от комисията, за да дадат повече точки за спечелилия конкурса. Д-р Пламен Соколов предложи, за да не се вреди на инвестиционния климат и за да не се оповестяват повече подобни факти около конкурса, да се гласува журналистите и гражданите да излязат от залата, заседанието по тази точка да бъде закрито и членовете на комисията и съветниците да се разберат какво точно се е случило. При провелото се гласуване това не бе прието.

Кметът Методи Чимев обърна внимание на факта, че съветници са дали становището си, подписали са протокола, а сега твърдят, че са се объркали. Градоначалникът бе недоволен, че още на първата сесия общинските съветници започват с конфронтация. Чимев подчерта, че слушайки като страничен наблюдател, остава с убеждението, че съветниците не знаят какво правят. „Защо не прекратихте процедурата, като имахте съмнения, че нещата не са коректни? При 5 общински съветници, грамотни, от всички представителни партии в Общинския съвет, възниква казус дали знаем какво правим. Посланието никак не е добро като за първа сесия. Ако нещата не са коректни, преценявате вие. Цената е 50% тежест, брой работни места, обем на инвестициите влияят. Подалите заявления са присъствали. В тяхно присъствие вие да сте казали, а не да разписвате протокол, а сега се чудим добре ли го направихме?! Адски несериозно е, колеги”, заяви Чимев. Освен това попита: „Осъзнаваме ли какво послание отправяме?!”. Думата взе и д-р Александър Паризов, който също изрази възмущението си от объркването на членовете на комисията. „Последен решава съдът. Даваме ли си сметка – продаваме 1 дка в Горна махала за 155 000 лв.?! Какво ще стане, ако се появи купувач за „Тютюнева промишленост”, където цената е 6-цифрено число?! Дано нито един инвеститор да не гледа това! Ще помоля дупничани да не разказват за това, което се случва в момента. Това е позор! Това е срам! Предлагам да прекратим дебатите”, заяви Георги Георгиев от СДС. В същия тон продължи и Костадин Костадинов. „Опорочихте заседанието, колеги, чувствам се омерзен”, заяви председателят.

Както сме писали, общината стартира процедурата за продажба на терена от 1070 кв. м, ведно със сградите, в първите месеци на тази година, след заявен интерес от двама инвеститори. Обявена бе минимална конкурсна цена в размер на 88 183 лв. без ДДС. Конкурсът е проведен на 3 октомври, с участието на споменатите двама кандидати. Одобрението от общинските съветници на спечелилия бе следваща стъпка в приватизационната процедура, която дава възможност за сключване на договор с победителя и осъществяване на сделката. Съгласно взетото решение Никми” се задължава да реализира своето предложение в офертата, като в 3-годишен срок инвестира в имота 1 012 000 лева. Освен това за същия период ще трябва да разкрие 18 работни места. Както е известно на дупничани, бившата бензиностанция „Брадърс” не работи от години. Сградата пустее и се съсъпва.