Бистра Стойкова
  • Бистра Стойкова: Директорите на училищата „Св. Паисий Хилендарски” и “Евлоги Георгиев” газят правилата

 

Приемът на първокласници провокира поредния конфликт в образованието в Дупница. Директорът на ОУ “Неофит Рилски” в града Бистра Стойкова е подала сигнал до министъра на образованието, началника на РУО-Кюстендил и кмета на община Дупница за неспазване нормативните документи, които регламентират приема в първи клас. В сигнала си Стойкова пише, че директорката на СУ “Св. Паисий Хилендарски” Виолета Инкьова и директорката на ОУ “Евлоги Георгиев” Румяна Гиргинова са нарушили действащата Система за прием и изготвеното от общината райониране.

Директорката на училището в най-големия дупнишки квартал – жк „Бистрица”, настоява за проверка. Бистра Стойкова недоволства, че в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ са обявили план-прием на 4 паралелки, без да се съобразят нито с броя на бъдещите първокласници в общината, които са 265 (с 40 по-малко в съпоставка с миналата учебна година), нито с броя на учениците в района на училището, които бе уточнено, че са 43, нито с училищната мрежа, нито с условията на физическата среда в СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Стойкова посочва, че обявеният от колежката й Виолета Инкьова прием е в нарушение на чл. 42 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното и предучилищното образование и на актуалната политика на МОН за недопускане на сегрегация и струпване на ученици в едни училища и обезлюдяване на други.

„Имаме сведения, че са правени преграждания за пригаждане на пространства от коридорите за класни стаи. За да получи разрешение при съгласуването на приема с общината и началника на PУO, тя си послужи с лъжа, като манипулира тези институции, че в училището й се обучавали още 30 ученици до 12-годишна възраст от чужди райони, с братчета и сестричета на бъдещи първокласници, които попадат в първа гpyпa за прием. Още на срещите с представители на общината и началника на PУO поисках проверка по информационната система, за да се види дали отговаря на истината нейното твърдение, но това не беше направено нито от страна на общината, нито от страна на РУО и предложеният план-прием бе утвърден. Истината обаче излезе наяве при обявяване на първото класиране в училището, където е видно, че в първа гpyпa, в която попадат децата от прилежащия район на училището и тези с братчета и сестричета до 12-годишна възраст от чужди райони, са класирани 56 ученици, а по твърдения на директорката на срещите за определяне на приема би трябвало да са около 80. Останалите класирани са от други училищни райони или с променена в последните месеци адресна регистрация”, казва в сигнала Стойкова за директорката на СУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Факсимиле от сигнала

В писмото се посочва още: “На 06.06.2019 г. са записани 79 ученици и обявени 9 свободни места, а на второ класиране са записани още 8 ученици и остава 1 свободно място от обявените 88, като директорката нарушава чл.7 от Системата за прием, според който трябва да гарантира най-малко 12 места за учениците от ромски произход. Отново чрез хитруване и машинации тя се стреми да избегне приема на децата от „Гиздова махала“, въпреки че има още около 10 от тях, незаписани в никое училище, и да продължи да привлича ученици от чужди райони чрез нелоялна конкуренция, основана на расови предразсъдъци. Стремежът към повече ученици, а oттам и повече финансови средства за училището е причина за погазване на правилата и неспазване на районирането от г-жа Инкьова, която като председател на комисията по образование в Общинския съвет в продължение на 4 години служи единствено и само на интересите на своето училище и не направи нищо за разрешаване на проблемите на учебните заведения в общината, а съществено ги изостри и задълбочи”.

Бистра Стойкова заявява, че директорът на ОУ “Евлоги Георгиев” Румяна Гиргинова стига още по-далеч. Пише: „При обявен и утвърден прием на 3 паралелки и 23-ма ученици от прилежащия район на училището, записва на първо класиране 54-ма ученици и обявява 6 свободни места на сайта на училището, като в нарушение на Системата от правила и Наредба №10 на МОН и без разрешение нито от общината, нито от PУO сформира трета паралелка. След моя сигнал до Вас и намесата Ви това е предотвратено, но оставащите над норматива за двете паралелки ученици са насочени не към училищата, в районите на които живеят, а за запълване на свободните места в СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Своеволията на тези директори опорочават и обезсмислят както утвърдената общинска система от правила, така и нормативните документи, касаещи приема в първи клас. Последствията от всичко това са ясни и повтарят сценария от миналата година – неосъществен план-прием в нашето училище и в ОУ „Св. Климент Охридски“ и съкращаване на работни места, задълбочаване процесите на обезлюдяване на селските училища от общината. Нелогично и необосновано е, при наличие на ученици за 12 паралелки в града, да се съгласува план-прием за 14, за да се удовлетворят претенциите на привилегировани директори, които заобикалят законовите разпоредби и си служат с лъжи и манипулации, за да постигнат целите си”.

„Ще продължим да се борим и да отстояваме позицията си, че правилата и законовите разпоредби трябва да се спазват и че трябва да има справедливост. Надяваме се и ще разчитаме и на подкрепата на директорите на останалите училища, защото става въпрос не само за развитието на всяко едно от училищата в общината”, подчерта Бистра Стойкова.

За коментар от кмета или ресорния зам.-кмет писмено се обърнахме към пиара на община Дупница, но отговор не получихме. „В момента сме на обиколка по обекти извън общината и не можем да дадем отговор на поставените въпроси”, каза Христо Апостолов. От общинското ръководство запазват правото си на отговор.