На 22 януари ще има зимен празник в местността Студен кладенец в Осоговската планина

Туристическото дружество “Осогово” в Кюстендил е отличено като най-доброто за 2021 година, съобщи секретарят му Силвия Михова. Тя посочи, че Управителният съвет на Българския туристически съюз (БТС) е оценил ТД “Осогово” като най-добро дружество с бази, което има множество качествени туристически прояви през изминалата 2021 г. Другото дружество, получило приз за най-добро в страната, но неразполагащо с бази, е варненското “Черноморски простори”, посочи Михова.
Секретарят на кюстендилското дружество допълни, че БТС е оценил цялостния принос през всичките години от съществуването на дружество “Осогово”, с които то е допринесло за успешното развитие на туризма, “съхранявайки заветите на Алеко Константинов и предавайки ги от поколение на поколение”.
Туристическото дружество “Осогово” в Кюстендил е основано през 1914 година и е едно от най-старите дружества, учредено в България. Целта му е създаването на условия за упражняване на туризма в различните му видове и форми, активен отдих сред природата, развитие на ориентирането, алпинизма и спелеологията, колотуризъм, воден туризъм, екотуризъм, туристическа самодейност, привличане на повече млади хора.
Дружеството е собственик на две хижи, хотелски комплекс и ресторант, като всичките обекти са възможна изходна точка за изкачване на първенеца на Осоговската планина – връх Руен.
“Една от приоритетните задачи на дружеството е насочена към развитието на детския и ученически туризъм”, каза Силвия Михова. Тя посочи, че ТД “Осогово” организира походи и обучения на деца от детски градини и училища. Инициатор е на конкурси за рисунка, засаждане на дървета, почистване на планината, както и скаутски лагери, състезания.
“С участието си в различните инициативи децата придобиват познания за планинарството като средство за физическо и духовно въздействие, необходима екипировка, ориентиране в планината, работа с карта и компас, ходене по различни планински терени, оцеляване и оказване на първа долекарска помощ. Дружеството участва в много проекти с ученици от всички училища, което повишава осведомеността на децата и младите хора в изучаването и опазването на биоразнообразието и застрашените видове в региона.
Сред основните задачи на дружеството са направата на маркировка и обезопасяването на туристическите маршрути и пътеки, както и поддържането им. Дружеството участва и в изработката на пътеводители, карти и табла, указващи маркираните пътеки и зони за отдих.
В събота – 22 януари, ще има зимен празник в местността Студен кладенец в Осоговската планина. “Предвидени са много изненади за малки и големи, дано да имаме и сняг”, каза Михова. Празникът започва след 9,00 часа. Общината в Кюстендил осигурява автобусна линия до там, а децата ще ползват транспорта безплатно.