Севделин Атанасов сигнализира кмета Петър Паунов.
  • Канадската “Гекон” получи право за 3 г. да прави проучване за добив на полезни изкопаеми от площ “Злогош”

  • От векове се знае, че там има злато, обаче природата го е смесила със силно отровните живак и арсен, алармира Атанасов

Природозащитникът Севделин Атанасов сигнализира кмета Петър Паунов за екологична заплаха, надвиснала над Кюстендилско.

“Посетих общината и се срещнах с кмета Петър Паунов. В присъствието на заместник-кмета Плачкова подробно им обясних каква екологична заплаха надвисва над Кюстендилско. Става въпрос за решение на МС от миналата сряда, с което се даде право на канадската офшорка “Гекон” в продължение на три години да извършва проучване за добив на метални полезни изкопаеми от площ “Злогош”.

Разтревожени граждани сформираха инициативен комитет “За чиста природа”.

Това са 198 квадратни километра, включващи цялата община Трекляно и северната част на община Кюстендил. От векове се знае, че там има злато, обаче природата го е смесила със силно отровните живак и арсен! От добива, до който неминуемо ще се стигне, са заплашени от замърсяване и отравяне двете по-големи реки в тази площ – Драговищица и Треклянска, от там и Струма. От там и цялото Кюстендилско поле. Поколенията след нас няма да ни простят, ако допуснем това. Тъй като създаденият миналата седмица Граждански инициативен комитет “За чиста природа” е все още млад, неукрепнал, без финанси, без наш адвокат, препоръчах на кмета общините Кюстендил, Трекляно и Земен съвместно да оспорят това решение в съда. Трябва да запазим чистотата на Кюстендилското поле и то и за в бъдеще да си остане овощната градина на България”, коментира Севделин Атанасов.

За 3 години проучване титулярят ще вложи близо 7 млн. лв. по време на проучването.

Припомняме, че през 2009 г. в Треклянско бяха правени проучвания за залежи от злато. Тогава не бяха обявени никакви резултати. Специалисти по подземни полезни изкопаеми коментират, че злато в Треклянско е добивано още в римско време, дори още са запазени останки от открит рудник при село Горно Уйно и следи от водните съоръжения – бара, прокарани за промиването на благородния метал.

Залежите от злато в Треклянско са огромни – може би най- големите в Европа, но те са на голяма дълбочина, казват геолози. Злато има и по поречието на река Струма – към 4 тона разсипно злато със съдържание 0,17 грама в кубичен метър баластра и речен материал, коментират геолози. Още преди издаване на разрешителното еколози и активисти от Кюстендил се обявиха против проучванията и евентуалния златодобив в Треклянско.