Прокурори и разследващи полицаи влязоха в териториалното подразделение на Басейнова дирекция – Благоевград.

Представители на прокуратурата са били в кабинета на директора на дирекцията Радослав Георгиев.

След започване на проверката граждани не бяха допускани да влязат в сградата, документите им се придвижваха от служителите, които слизаха до зоната за достъп, която е с карти.

„Служители на прокуратурата разглеждат документи, които Басейнова дирекция-Благоевград е предоставила на всички контролиращи органи, имащи отношение към проблема с язовир „Студена”, каза пред репортерите Ралица Кукова, директор на Дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция Западнобеломорски район-Благоевград.

Тя допълни, че когато има информация, която ще представлява интерес, тя ще бъде предоставена на медиите.

Басейновата дирекция контролира водните обеми в реките и язовирите в Югозападна България, както и графиците за водоползване от операторите и собствениците на ВЕЦ на основата на прогнозите от НИМХ.

За неспазване на плана за водоползване ВиК-Перник беше санкционирана от дирекцията. Въпреки одобрените количества от 1 млн. куб. м водният оператор е изразходвал през ноември заявените 1,5 млн. куб. м. Най-вероятно прокурорската акция е свързана с документацията, потвърждаваща това. /БГНЕС, БНР