Около една четвърт от населените места ще бъдат обезлюдени

Ако 2020 г. се използва за базова година, за следващите 20 години, до 2040 г., населението на България се очаква да намалее с една четвърт.

Това показва прогноза до 2040 г., направена на базата на изследването “Регионалните демографски дисбаланси в България – количествени измерения, причини, политики и мерки за оптимизиране на ситуацията”, представено днес в Националния пресклуб на БТА от доц. д-р Надежда Илиева – ръководител на секция “Икономическа и социална география” на Департамент “География” в Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, и доц. Георги Бърдаров – доктор по география на населението и селищата, ръководител на катедра “Социално-икономическа география”, зам.-декан на Геолого-географския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Ако базата е 2001 г., това намаление ще е с около една трета.
Прогнозата е разработена в три варианта – тенденциален, при който е заложено запазване на тенденциите от досегашното демографско развитие, вторият вариант е оптимистичен – при който се предполага повишаване на равнището на раждаемост и коефициента на плодовитост, а при третия се предполага влошаване на демографските процеси. Най-вероятностен за бъдещото демографско развитие на страната се очаква да бъде сценарият в границите на вариантите реалистичен и песимистичен, обясни доц. Илиева. И при трите варианта на прогнозата се предвижда намаление на населението, но с различни темпове.
Според различните варианти населението ще достигне между 5 милиона и 79 хиляди души /според песимистичния вариант/, 5 милиона 359 хиляди /според тенденциалния/ и 5 милиона и 800 хиляди /според оптимистичния/. Поляризацията на демографското пространство ще продължава – градското население ще достигне 79 процента, най-слабо засегнати ще бъдат 6-те големи града в страната, като тази група градове ще показва по-малко намаление от средното за страната, посочи доц. Илиева. В условията на задълбочаваща се демографска криза бъдещото развитие на градовете, включително и големите, ще се определя от възможностите им да задържат и привличат към себе си население. Градовете, които успеят да бъдат гъвкави и да се развиват в динамично променящите се условия, ще успеят да привлекат не само капитали, но и население, коментира тя./БТА