Продажбата на два общински парцела в курорта Паничище подготвят в Сапарева баня, става ясно от докладна записка до Общинския съвет, внесена от кмета Калин Гелев. Имотите са по 2 декара, намират се в съседство, частна общинска собственост. Интерес към тях е заявен от „Ай Джи строй“ ЕООД – София, със собственик Григор Цолов. От фирмата са внесли заявление за закупуване на терените, които са включени в тазгодишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Продажбата им ще се осъществи след публичен търг или конкурс. Процедурата ще бъде обявена, ако Общинският съвет даде съгласието за продажбата. На предстоящо заседание Общинският съвет ще реши и дали да приеме пазарните оценки на имотите – 167 540 лв. без ДДС за всеки от тях, изготвени от лицензиран оценител. Местният парламент ще определи и размера на началната тръжна цена за  продажбата на имотите. Заседанието, на което ще бъде разгледано предложението, е на 27 януари.