Калин Гелев и Васил Маргин
  • Община Сапарева баня продава и дела си в имот, притежаван заедно с видинска фирма

Процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в курорта Паничище, стартира община Сапарева баня. Теренът е с площ 847 кв. м и към него е проявен инвестиционен интерес. Постъпило е заявление от дупнишкия бизнесмен Кирил Олегов Петров за закупуване. По това заявление Общинският съвет вече е взел решение за продажба на имота, който е включен в тазгодишната програма за управление на общински имоти. Проведен е бил и търг, на който не са се явили кандидати. Към настоящия момент отново е заявен интерес за закупуването на имота, отново от собственика на бензиностанция „Петрогаз” Кирил Олегов Петров, става ясно от докладна записка на кмета Калин Гелев, с която предлага мястото да се продаде. Общинските съветници дадоха разрешение да бъде обявен публичен търг или конкурс и приеха пазарна оценка от 86.13 лв. за кв. м без ДДС, изготвена от лицензиран оценител. Определена бе и началната тръжна цена от 108 лв./кв.м без ДДС.

ОбС – Сапарева баня

С друго решение местният парламент даде съгласието си за прекратяване на съсобственост между общината чрез продажбата на дела си на юридическо лице – „П и М консултинг” АД, Видин,  с изп. директор Владимир Петков. Имотът се намира в Сапарева баня и е с площ 1114 кв.м, 775 кв. м от които са на видинското дружество, а останалите 339 кв. м – на общината. Този терен също фигурира в програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. Местният парламент

прие изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка от 91.09 лв. за кв.м. без ДДС и определи продажна цена от 105 лв./кв. м без ДДС.

Дупничанинът Кирил Атанасов получи правото за възлагане изработването на проект за изграждане на 7 къщи за гости, обслужваща сграда, басейн – джакузи, басейн и паркинг. „Ка Парк“ ООД, чийто управител е Атанасов, ще може да строи, без да спазва законовите изисквания за отстояние между сградите, тъй като това не се налага – въпреки че са съседни, и двата съседни имота са негови, обясни председателят на местния парламент Васил Маргин. Терените се намират в местностите До банята и Сиракова круша.

„Дако 15” ЕООД с управител Димитринка Попова ще може да захрани с минерална вода ресторант и два басейна, изграждани в м. Фръчковица в Сапарева баня. Фирмата е получила разрешение за ползване на минерална вода преди време, а сега й бе дадено разрешение за прокарване на водопроводно отклонение.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА