Още 98 излезли от употреба моторни превозни средства бяха маркирани от Общинския инспекторат в Перник.

Автомобилите, които заемат местата за паркиране, но не се използват, ще бъдат премахнати принудително, ако собствениците им не го направят доброволно в установения от закона срок.

От началото на годината вече са маркирани над 340 автомобила на територията на града и част от селата. Част от тях бяха преместени от техните собственици.

Припомняме, че новите промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства вече влязоха в сила. Според документа излязло от употреба МПС вече се счита за отпадък, когато автомобилът се намира в имот общинска или държавна собственост за повече от три месеца след прекратяване на регистрацията. Ако знакът за технически преглед не е подновен повече от три месеца след изтичането му и МПС-то се намира върху имот държавна или общинска собственост, то също се третира като отпадък и се маркира за премахване. Досега срокът, след който автомобилът можеше да се премахне принудително, беше две години.