13 проекта на обща стойност 90 хил. лв. ще се реализират на територията на община Самоков. Проектите ще се финансират от Програма за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Одобрени са трите проекта, с които кандидатства община Самоков.

С единият се предвижда благоустрояването на градинката пред пенсионерския клуб в IV квартал. На зелената площ ще се оформят алеи, ще бъдат поставени кътове за отдих. По същия начин, като кът за отдих, ще се оформи и пространството под църквата „Свети Никола”, на ул. „Митрополитска”.

Третият проект пртедвижда изграждане на велоалея и алея за разходка от долния транспортен мост до село Драгушиново. По алеята ще бъдат поставени пейки и кошчета. Свързан с този проект е и проектът на кметство Злокучане, който предвижда изграждане на екопътека с кътове за отдих от село Злокучане до Драгушиново.

По този начин ще се оформи една зона, подходяща, както за разходки, така и за придвижване с велосипеди. Другият проект, който ще се реализира през тази година е на кметство Бели Искър. Той предвижда поставяне на стрийт фитнес в двора на училището. Тези проекти са на максималната стойност, която предвижда програмата – 10 хил.лв.

Другите проекти, които бяха спечелени са разработени от училища и детски градини. Проектът на училището в Ярлово за „Био класна стая и билкова градина” . Проекти в този раздел са одобрени за финансиране и на училищата „Отец Паисий”, „Станислав Доспевски” и „Неофит Рилски” и детските градини „Зорница”, „Детелина”, „Самоково” и „Звънче”.

Стойността на проектите е до 5 хил. лв. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебния възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите.