Десетки родители взеха участие в срещата, организирана от кмета на Благоевград Илко Стоянов и председателя на ОбС Радослав Тасков във връзка с проблемите в Наредбата за стимулиране на раждаемостта. Кметът заяви, че трябва да се направи всичко възможно, за да може въпросната наредба да заработи в най-кратки срокове и родителите, които вече са одобрени да получат своята парична помощ за 2020 и 2021 година.

Илко Стоянов обясни, че за да могат помощите да бъдат изплатени, ще се наложи промяна не само на Наредбата, но и изменения на общинския бюджет. Според него най-реалистичният срок за изплащане на паричните суми на родителите е края на септември, началото на месец октомври.

От своя страна председателят на Общински съвет – Благоевград Радослав Тасков обясни, че и местния парламент има волята – в най-кратки срокове, проблемите да бъдат отстранени.

Йосиф Кочев, общински съветник и член на комисията към Община Благоевград, която е разглеждала подадени заявления – декларации, обясни, че до този момент са подадени над 450, като от тях 8 са изплатени на родители за трето дете. 178 от заявленията са били отказани, като най-честата причина е липса на постоянен адрес или уседналост от 2 години. Друг от мотивите за отхвърляне е, че родителите имат неизплатени задължения към общината. За отпускане на помощта са одобрени 262 семейства. 67 декларации са подадени за деца, които са родени през 2021 година.

В хода на дискусията между родителите и представителите на Общинска администрация и общински съвет стана ясно, че критериите в наредбата ще се прецизират, така че да няма ощетени. Обмисля се помощ да се отпуска и след трето дете, но ще се въведе по-строг критерии, който ще се свързан с изискването за по-висок образователен ценз. Стана ясно също, че ще се наложи да бъдат внесени изменения в общинския бюджет, защото в момента средствата, осигурени за изплащането на помощите, са недостатъчни. Става дума за отпуснати 30 хил. лв., които не стигат за всички одобрени семейства.