Протестът на работниците от “Ес Ти Ес Медикъл Груп”, който бе организиран на 17 ноември в Сандански от синдикалната организация на Федерация Лека промишленост, доведе до подписване на първия Колективен трудов договор за предприятието.
Това бе предшествано от година и половина преговорен процес, който не доведе до сключване на договор. Тази ситуация доведе до ефективни протестни действия, спиране на работа от страна на работещите и организиране на голям протестен митинг. В резултат от протеста се проведоха допълнителен кръг от преговори с работодателя в рамките на седмица.

На 28 ноември в България пристигна пълномощник на работодателя в лицето на Мюриел Бергна, директор Човешки ресурси на мултинационалното предприятие „Ес Ти Ес Медикъл Груп“. След разговори с работещите и поредна преговорна среща с участието на Цветелина Милчалиева, председател на Федерация Лека Промишленост и продължили четири часа дебати, бе подписан Колективен трудов договор.

Договорено беше увеличение на ваучерите за храна от 80 на 200 лв., коледна добавка от 60 лв. и бе гарантирано участието на синдиката в договарянето на вътрешните правила за договаряне на работната заплата и правилника за вътрешен трудов ред като неразделна част от колективния трудов договор.

Подписано бе и споразумение за прекратяване на протестните действия със страни работодател, синдикална организация и Федерация Лека промишленост, съобщиха от КНСБ.