С първа копка стартира проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ в град Гоце Делчев. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”. Има и сключен договор между Община Гоце Делчев и ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, Обединена българска банка и „Фонд за устойчиво градско развитие“.

Общият бюджет на проекта е в размер на 6 998 932,30 лева, от които европейско финансиране са 4 091 271 лева, национално – 721 989 лева, а 2 185 672.30 лева, са осигурени от общината. Общата продължителност на проекта е 29 месеца и той ще приключи в края на 2023 година.

Подробности бяха съобщени на официална пресконференция с участието на кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов, заместник-кмета Валери Сарандев, председателя на Общинския съвет Димитър Балтаджиев, представители на основните изпълнители на дейностите по проекта и други заинтересовани лица.

Проектът включва изпълнение на строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане за цялостно обновяване и модернизация на Дома на културата в Гоце Делчев. Ще се извърши цялостно външно и вътрешно обновяване на сградата, включително и прилежащото дворно пространство; въвеждане на енергоспестяващи мерки; осигуряване на достъпна архитектурна среда до помещенията и залите в сградата; изцяло обновяване на системи за озвучаване, осветление, сцена и др.; обновяване на интериора в основна зала, малка зала и всички останали помещения на сградата.