Първа копка на строителството на Център за интегрирано развитие направиха в Самоков

Стартира изграждането на център за социални услуги и активности по проект „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие в град Самоков” по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”. В центъра, предоставящ функционално свързани услуги за успешна интеграция във всички сфери на социалния живот, активна работа на терен с изолираната общност с цел нейното активиране към промяна, активна работа с местните институции и изграждане на капацитет на професионалната общност за работа в мултиетническа среда.

Проектът предвижда и комплекс от информационни мерки и събития, съвместни събития и разнообразни информационни кампании. Предвиждат се и дейности за обмяна на опит и подобряване на двустранните отношения с Норвегия.

Проектът се реализира от Община Самоков в партньорство с Фондация ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ – ХЕСЕД, Българо-Норвежко Дружество и фондация СИЙД и чрез него ще се осигурят възможности за подпомагане на успешната реализация и социална адаптация на уязвими групи. Предвижда се прилагането на модел за интегрирано развитие на личността и на общността, който се основава на жизнения цикъл на човека и задачите, които той трябва да реши на всеки етап от живота: от ранното детство до зрелостта, разработен от Фондация „Здраве и социално развитие“. Проектът е изготвен въз основа на анализ на потребностите, който обхваща 7 области: достъп до здравеопазване, достъп до образование, достъп до заетост, достъп до социални услуги, достъп до права и противопоставяне на дискриминацията, подобряване на условията на живот и запазване на културната идентичност.