Thursday, July 25, 2024
HomeРегионГоце ДелчевПърва копка! ЮЗДП изгражда разсадник край Гоце Делчев

Първа копка! ЮЗДП изгражда разсадник край Гоце Делчев

Първа копка по проект “Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България” на ЮЗДП беше направена грай Гоце Делчев. Така символично беше даден старт на изграждането на разсадник за контейнерно производство на фиданки. Той ще бъде с много висок капацитет, като предвижда производство на над 1,5 млн. фиданки за залесяване годишно.

“Вече един такъв разсадник има изграден в село Локорско, това е вторият наш разсадник, който правим по Оператвна програма “Околна среда”. Тези фиданки са устойчиви на климатичните промени, видовете могат да се залесяват целогодишно” – каза по време на откриването инж. Благой Милев, директор на ЮЗДП.

Проектът се изпълнява от Югозападното държавно предприятие с безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

RELATED ARTICLES

Most Popular