Петър Паунов
  • Последните двама съветници – Йордан Петров и Йордан Ангелков от Коалиция Кюстендил, положиха клетва на втората сесия на ОбС

 

Втората сесия на Общински съвет-Кюстендил започна с клетва на последните двама съветници от Коалиция Кюстендил – Йордан Петров и Йордан Ангелков, като преди това председателят на ОИК Венцеслав Механджийски им връчи удостоверенията.

Първата разисквана тема бе дали боклукът, който се събира разделно в Кюстендил, отива на сметището в близкото до града село Радловци, или не. Тя бе повдигната от общинския съветник Огнян Атанасов, който цитира информация в социалните мрежи, според която боклукът, сортиран за рециклиране, се кара именно в Радловци.

Йордан Ангелков

В отговор на питането кметът Петър Паунов заяви категорично, че разделното събиране се извършва от лицензирана фирма и боклукът отива в Благоевград в пункт за преработка и нищо от отпадъка не отива на сметището в Радловци. Паунов заяви още, че има официални пътища за комуникация с Общинския съвет и администрацията, чрез които могат да се зададат въпроси и да се получи отговор.

Огнян Атанасов

„Социалните мрежи често водят свой паралелен живот и са източник на недобронамереност. Разделното сметосъбиране в Кюстендил се извършва от лицензирана фирма и целият отпадък в момента отива в Благоевградско на лицензиран пункт за преработка. Що се касае за кампанията, която е в малките населени места и предстои да развием в Кюстендил с новите контейнери, бяхме ясни. Ако има доброволци, неправителствени организации, които са готови да оперират целия отпадък, да го сортират и средствата, които получават, да се насочват в обществени каузи. Ако не, община Кюстендил сама ще сортира отпадъка и средствата ще отиват в касата. Тези средства не са колосални, но по-важното е, че ще се спестят средства от сметосъбиране и сметоизвозване, което е ключовата ни задача за началото на новата година. Затова към момента няма каквито и да било индикации боклукът да се кара в Радловци“, каза пред съветниците кметът Петър Паунов.