Тодорка Дамянова
  • Координаторът на КНСБ – регион Дупница Тодорка Дамянова: Работодателят трябва да създаде организация за оказване на помощ в случай на инцидент

 

С повишаването на температурите през лятото възниква и опасността от хипертермия (прегряване на организма), топлинен и слънчев удар по време на работа. За съвети за предпазване от горещините по време на работа се обърнахме към Тодорка Дамянова, координатор на КНСБ – регион Дупница. Отговорът й:

За да се намали рискът от прегряване на организма на работното място, е необходимо да се предприемат някои превантивни мерки:

  • Постоянно проветряване на неклиматизираните помещения.
  • Осигуряване на работно облекло, улесняващо топлоотделянето – от естествени материи (памук, лен), с подходящ дизайн (удобно и широко). При работа на открито – защита на главата с шапка, използване на работно облекло със светъл цвят.
  • Осигуряване на рационален питеен режим с оглед компенсиране на загубите на течности и минерални соли (минерална вода, чай, айрян).
  • При възможност монтиране на средства за охлаждане на помещенията и осигуряване на свеж въздух за работещите.
  • Допълнително могат да се осигурят подходящи сенници, щори и др. средства за защита от пряко слънчево огряване.
  • Други подходящи мерки са преместването на работата на места без достъп на пряка слънчева светлина, например в приземни етажи.
  • Оборудване на климатизирани помещения за рационално охлаждане и почивка.

При работа на открито важно място заемат и организационните мерки, които включват промяна на работното време, преминаване на гъвкаво работно време, така че да се избягва работата в най-горещите часове на деня – започване на работа в ранните часове на деня и/или приключване във вечерните часове.

Продължителността на въздействие на високите температури може да се намали чрез въвеждане на повече и по-продължителни регламентирани почивки по време на работа, провеждани в специално обзаведените помещения с оптимален микроклимат (рекреационни възли).

Работодателите следва да полагат особени грижи за работещите непълнолетни лица. Забранява се работа на непълнолетни лица при температура на въздуха в помещение над +25 градуса C, като се допуска температура на въздуха до +28 градуса в случаите, когато температурата на външния въздух е над +25 градуса. Забранена е работа на открито на непълнолетни лица при температури над +30 градуса.

Освен тези мерки за превенция работодателят трябва да създаде организация за ефективно оказване на помощ в случай на инцидент – топлинен или слънчев удар, която следва да започне веднага след появата на първите признаци.

За справка: Съгл. Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 2.11.2014 г., чл. 8. (1) Максималната гранична стойност на температурата на въздуха на постоянни работни места е:

  1. не по-висока от 28 °C – за лека и средно тежка физическа работа;
  2. не по-висока от 26 °C – за тежка физическа работа.