Валери Радлев

Валери Радлев настоява Общинският съвет в Бобов дол да проведе извънредна сесия, на която да се обсъдят проблемите, свързани с драстично намалялото ниво на яз. „Дяково”. Общинският съветник от БСП е написал писмо до местния парламент, в което настоява общината и местният парламент да искат информация от институциите, стопанисващи язовира и свързани с управлението на водите. „Спадът на нивото на язовира е очеваден. Както знаете, Бобов дол и част от селата в общината се снабдяват с вода от яз. „Дяково”. Населението има опасения, че може да остане без питейна вода, както е в Перник. Затова настоявам да проведем извънредна сесия на Общинския съвет, посветена на водоснабдяването от яз. „Дяково”.

Предлагам да поискаме писмена информация от институциите, свързани с управлението на водите. Редица ведомства имат отношение по въпроса с водите – Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция „Околна среда”, Регионална инспекция по околна среда и водите – Перник, ВиК асоциация-Кюстендил, „Кюстендилска вода”, Държавна агенция „Метрологичен и технически надзор”, „Напоителни системи”, както и Регионална здравна инспекция, Министерството на регионалното развитие и др. Те трябва да помогнат за изясняване на създалата се ситуация. Ще искам да предоставят информация по компетентност. Ще настоявам „Напоителни системи” да ни отговорят писмено на въпроса на кои юридически, физически, частни лица са издадени разрешителни за ползване на вода от язовир „Дяково”, заяви Радлев. Питането е включено в дневния ред на заседанието на общинските съветници на 30 януари.