Радослав Радославов

Д-р Радослав Радославов представя днес своята най-нова книга „Повеля на съдбата”, Лични документи в местното самоуправление.
Представянето е от 18 часа в дупнишкия хотел „Универсал” в залата на втория етаж.
Дупничанинът вече 12 години е преподавател по „Публична администрация” в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Той е заместник-председател на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица”, от която е бил издиган като кандидат за вицепрезидент на страната. Радослав Радославов беше и в листата на партията за европейските избори, които се състояха през месец май тази година. Също така има опит и като общински съветник в Дупница в продължение на три мандата, бил е и председател на групата съветници социалисти в периода 1999-2003 г. Новата му книга е базирана именно върху опита му като член на местния парламент, основно от 1999 до 2003 г. В нея авторът е включил по-важните свои докладни записки в различните общински дейности и резултата от тяхното гласуване.
Докладните записки са 108 на брой, предложенията до Общинския съвет са 56, питанията до кмета – 13, жалбите до различни държавни органи – 12, а отчетите са 2.
Д-р Радославов е подредил предложенията, които е правил в различни раздели като „Защита на историческата памет на Общината”, „Отстояване на каузата „Дупница – областен център” и интеграцията на общината с другите общини от бившата Дупнишка околия” и „Финансовата стабилизация и развитие на община Дупница и участие в националните сдружения на общините”. Впечатления правят още и неговите предложения по темите „Защита и развитие на общинската собственост и общинските търговски дружества и предприятия”, „Борба за общодостъпно здравеопазване”, „Защита социалните интереси на гражданите от община Дупница”, както и други дейности, които са свързани косвено с местното самоуправление.
Авторът е обяснил подробно кои от предложенията му са приети, кои са отхвърлени и защо.