В община Кресна стана традиция всички пенсионери и хората в риск и нужда да получават заслужено внимание и грижа по Великден и другите големи християнски празници. Благотворителната инициатива “Да докоснем сърцата на възрастните хора”, която е важна част от социалните ангажименти в програмата на кмета Николай Георгиев, се приема с голяма радост. Благотворителната акция за пореден път ще обхване хората в пенсионна възраст и в риск, а подготвените повече от 1300 пакета ще достигнат до своите получатели, за да им засвидетелстват признанието на местната общност. “За мен, преди всичко като човек и след това като кмет, няма по-голяма награда от сълзицата щастие в очите на мой съгражданин, получил полагащото му се внимание и грижа”, казва кметът Георгиев, без да може да скрие и своето вълнение.