Eдни от последните продукти на БЧК, доставени за община Костенец, бяха раздадени на нуждаещи се потребители.
В края на септември БЧК достави хранителни продукти от първа необходимост, с които бе зареден пунктът в ДСП-Костенец.
Продуктите се получаваха срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни и противоепидемичните мерки.
Право на подпомагане по програмата имат лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителен сезон (2019–2020 г.). Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (м. август 2021 г.). Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас (за учебната 2020/2021 г.).
Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (369,00 лв.), получават месечна добавка за социална интеграция (м. юли 2021 г.).
Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (м. юли 2021 г.).