Годишният конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм се проведе в Разлог и с. Баня. Форумът се реализира под егидата на Министерството на туризма и община Разлог. Темата на 8-ия конгрес бе “Мястото на здравния туризъм в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България”.

Тази година в програмата на конгреса бяха включени актуални теми, свързани с проблемите, произтичащи вследствие пандемията COVID-19, острата необходимост от категорично присъствие на здравния туризъм в Националния план за възстановяване и устойчивост. Вниманието бе акцентирано върху ролята на българските климатолечебни и балнео-климатолечебни курорти за подобряване здравния статус на населението ни.

Участие в конгреса взеха: инж. Красимир Герчев – кмет на община Разлог, доц. д-р Стела Балтова – министър на туризма на Република България, г-жа Сийка Кацарска – председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, д-р Даниела Стоева – зам.-министър на туризма на Република България, д-р Митко Василев – главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара, проф. Коста Костов – водещ специалист по белодробни болести, Чила Мезоси – главен секретар на Европейската СПА асоциация.

Събитието се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването.