Започва разследване с цел да се установи дали труп на кон в землището на гр. Добринище е бил използван като отровна примамка, след като защитен от закона лешояд намери смъртта си. Предполагаемата версия е, че става въпрос за умишлено заложена отрова от пастири, чиито стада пашуват в полето между гр. Добринище и гр. Банско.

Трупът на коня е открит след сигнал на активисти от СНЦ ”Зелени Балкани – Стара Загора”, които работят по проект за реинтродукция на черния лешояд – вид, изчезнал като гнездящ в България от 30 години. Под специално наблюдение, в това число проследяване с GPS, са 34 птици в различни райони на страната. При рутинно проследяване на движението служител на организацията установява необичайни данни за една от птиците. Освен промяна в температурата на птицата, се констатира и движение на предавателя, завършващо в р. Места, недалеч от гр. Добринище.

Използвайки тези данни, експерти от сдружение „Фонд за дивата флора и фауна” намират в м. Свети Илия труп на кон, за който предполагат, че е отровен, тъй като до него има гарван, който не може да отлети – характерен признак за отравяне. Почти веднага е открит и предавателят на птицата, захвърлен в река Места, а до мястото водят следи от лека кола.

По разпореждане на полиция и прокуратура на кмета на гр. Добринище Петър Галчев е разпоредено незабавно погребване на трупа на коня.

Всички признаци, преди да е направено изследване, сочат вероятен умисъл за заложена отрова в коня. Дали това е така, ще стане ясно, след като излязат резултатите от анализа на взетите проби.

В понеделник трупът на коня е изровен от м. Св. Илия и загробен в регламентиран за целта терен в м. Бистрин чучур в землището на гр. Банско. Специалисти от БАБХ са взели проби, за да установят както причините за смъртта на коня, така и дали трупът му не е използван за залагане в него на отрова.

Запознати твърдят, че това се практикува от пастири, които залагат отрова в трупове на животни на места, през които минават вълци, за да отровят дивите хищници, които нападат стадата им. Често обаче освен вълци жертва стават пастирски кучета и лешоядни птици.

Все още не е открит трупът на лешояда, благодарение на чийто предавател се стигна до намирането на отровения кон. Природозащитниците, които се грижат за карталите по проект „Светло бъдеще за черния лешояд”, напомнят, че птицата е консервационно значим вид – поставен е под защита със Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България.