• Новият терен вече е вписан в Агенцията по кадастъра

Новият терен, отреден за гробищен парк на Дупница, е вече вписан в Агенцията по кадастър, съобщиха от община Дупница. Той е с площ 4,5 дка и се намира в съседство с “новите гробища”. Капацитетът на гробищния парк намалява и това бе причина преди 2 години да се стартира тежката процедура за разширение. “Оттук насетне следва изготвяне на техническия проект и реализацията му. Цялата сага ще приключи в рамките на тази календарна година”, обясни директорът на Дирекция “Устройство на територията и строителство” инж. Серьожа Котев.

6 терена пък са варианти за изграждането на нов гробищен парк в село Крайници. Предложените преди повече от година варианти не удовлетвориха част от местните жители и се наложи търсенето на нови терени. Общата площ на терените е 14,7 дка и се намират североизточно от населеното място. Предстои среща между отделите от община Дупница – “Устройство на територията”, “Екология”, главния архитект на общината и кмета на село Крайници Мариана Димитрова, на която да бъдат обсъдени предложенията и направен оглед. Последващите действия при одобрение на някои от тези терени е свързан с обсъждане с населението на селото, хидрогеоложки проучвания, допускане и изготвяне на ПУП и т.н.

 

1 коментар

  1. Koga ще се въведе кремирането? Най-тъпото и заразоопасно нещо е това и ненужно прахосване на плодородни площи . Колко пари се прахосват за земя, копане, кофчези, поддръжки , задушници, попове и т.н. ? Кога ще се освободим от оковите и бизнесплановете на цръквите?

Comments are closed.