Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) извършва реконструкция на енергийни съоръжения в своята подстанция „Ален Мак“, което налага промяна в схемата на електрозахранване от подстанцията. Във връзка с това са възможни краткотрайни прекъсвания на електрозахранването в населените места на територията на община Благоевград в периода между 08:00 ч. и 17:00 ч. на 09.12.2022 г.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Пресцентър на Електрохолд България

е-mail:communications@electrohold.bg