Рекорд! Община Разлог с бюджет от 54 999 672 лв.

Община Разлог разполага с бюджет от 54 999 672 лева за 2023г. Проектобюджетът включва 43 милиона бюджетни средства и 12 милиона от извънбюджетни сметки и фондове (това са средства, осигурени по проекти от Европейския съюз).

По приходната част на бюджета за 2023г. се планира рекорден размер на собствените – данъчни и неданъчни приходи в размер на 9 864 200 лева, при планирани за 2022 година 7 432 998 лева и реално събрани 10 097 373 лева.

Рекордни са и наличности по банковите сметки на община Разлог, в размер на 8 728 572 лева.

Доброто управление на Община Разлог, изразяващо се в подобрената бизнес среда, по-добра работа по отношение на събираемостта на местни данъци и такси, внимателното разходване на всеки един лев, получен като приход, довеждат до възможността да се внесе за гласуване един изключително голям бюджет, посочиха от общинската администрация.

Основен акцент в проектобюджета на Община Разлог е социалната сфера, образованието и здравеопазването. Предвидени са достатъчно средства за култура туризъм, спорт и младежки дейности.

„Това е най-високият бюджет, който е имала община Разлог. Въпреки че изглежда повече от амбициозен, той е напълно реалистичен и изпълним. Проектобюджетът е подготвен в условията на динамична икономическа обстановка и е повлиян от редица предизвикателства, сред които липсата на редовно правителство. Той е базиран на актуалните данни за изпълнение на Бюджет 2022 и местни приходи, формирани за поредна година, без да бъдат завишавани местните данъци на гражданите.“ , коментира г-н Иван Гюров, заместник-кмет по икономическите и правни въпроси.

„Ръстът на общинския бюджет се дължи на активната политика за изпълнение на инфраструктурни проекти, с привлечени средства извън бюджета на общината. Разлог силно разчита на тях, тъй като местните данъци не са достатъчни за големи инвестиции. През 2023 г. продължава активната политика на ръководството на Община Разлог да се инвестира в развитието на цялата територия на общината, с реални инфраструктурни проекти. На дневен ред продължават да бъдат инфраструктурни дейности като подобряване и благоустрояване на улици и пътища, тротоари, улично осветление, изграждане и реконструкция на детски площадки, поддръжка на зелени площи, подновяване на зелената екосистема на града и селата. През тази година стартира изграждането на нов парк в град Разлог на площ от около 40 декара. Предвижда се той да бъде изцяло завършен до 2025г. Стартира и цялостно обновяване на парка в село Баня, който ще допринесе за по-атрактивната визия на туристическата дестинация.“, допълни инж. Венцислав Гърменов, кмет на община Разлог.

“Планувани са достатъчно средства за МБАЛ – Разлог и за изграждане на нов диагностично-лечебен център. Предстои и извършване на ремонтни дейности в детските градини.

През 2023 година започва изграждането на фотоволтаичен парк с мощност 2 мегавата (MW) на собствен терен. Важна и значима инвестиция ще бъде завършването на сепарираща инсталация и пускането и в експлоатация, което ще доведе до допълнителни икономии за сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжката на Регионално депо-Разлог. Същевременно общината ще получава допълнителни приходи от оползотворяването на отпадъците – пластмаса, стъкло и хартия.

Община Разлог прилага стриктна финансова политика по отношение на намаляване на разходите.

Общината прилага сериозни мерки за енергийна ефективност, което допринася за намаляване на разходите за електроенергия. През 2022г. е обновено уличното осветление по всички главни улици и голяма част от второстепенните улици. Това спестява над 40 000 лева на годишна база.

През 2023г. ще продължим да инвестираме в енергоефективни осветителни тела, като вече сме закупили още 400 броя нови улични осветителни тела, като до края на годината ще бъдат подменени около 50 % от всички осветителни тела в град Разлог. Същевременно поетапно подменяме осветителните тела и в административните сгради. Община Разлог стои и зад вече обявените намерения за създаване на фотоволтаични паркове върху собствени терени.” – поясни ръководството на Община Разлог.