Тече ремонт на покрива на сградата на читалището в с. Радуил, съобщиха от община Самоков. Ремонтните дейности ще приключат в рамките на месец септември.
През миналата седмица бе поставена и нова дограма на входа на библиотеката към читалището. Дограмата на главния вход на сградата бе подменена преди няколко години.