Кметът на община Гърмен Феим Иса обяви, че продължават планираните дейности по ремонт и реконструкция на уличната мрежа в село Долно Дряново. Паралелно със строежът на новата детска градина през тази седмица бяха бетонирани още три нови улици и тротоари.
“Водната криза през летните месеци и непрекъснатите режими на водата също остават в миналото. След като бяха извършени редица ремонти на довеждащия водопровод, свързани с подмяна на тръби и укрепване на трасето в рисковите участъци, питейната водата вече е осигурена в необходимите количества целогодишно”, коментира още кметът на община Гърмен Феим Иса пред БНР.
През изминалия един месец бяха извършвани дейности по подобряване на инфраструктурата и в селата Крушево, Ореше и др., като амбицията на общинското ръководство е създаване на максимално добра среда за животи в най-малките населени места.