Ремонтирани са основните елементи на сероочистващата инсталация на пернишката Топлоелектрическа централа /ТЕЦ/ „Република“, съобщиха от „Топлофикация“ в Перник. Съоръжението бе пуснато в експлоатация през 2013 г. и чисти 83 на сто от излизащите от котлите серни окиси. Това се равнява на до 600 000 нормални куб.м газове на час, или количеството, излизащо от два котела на централата. Произвежданите от топлофикационния процес азотни окиси са под европейските норми.

Сероочистващата инсталация е изградена по българска технология, като е заимстван опитът на централите в Сливен, Гълъбово, Димитровград и Бобов дол. Газовете преминават през абсорбер и водни завеси, съдържащи и калциев карбонат. Технологията на монтирания в инсталацията абсорбер е патентована в САЩ през 80-те години на миналия век. Към съоръжението има 80-метров комин, който работи по мокър способ./БТA